Hoolitseme it-süsteemide eesT

tõstes teie töö Efektiivsust

IT-Tugiteenus

See on tunni- või kuutasu alusel osutatav teenus, mis aitab tagada teie arvutite, serverite, võrgu, lisaseadmete ning teiste IT-süsteemide ja IT-seadmete nõuetekohase toimimise.

Selle teenuse kasutajateks on reeglina kliendid, kelle ettevõtte edukuse seisukohast on IT-süsteemide toimimise stabiilsus ja ohutus kriitiliselt oluliseks teguriks. Oma osalusega aitame Teil keskenduda Teie ettevõtte põhitegevusele, jättes IT-alased küsimused meie hoolde.
 

Teenuse iseloomustus


LOKAALNE ja kaugadministreerimine Pidev tähelepanu ja kasutatavad vahendid aitavad kiirelt identifitseerida rikkeid, reageerida operatiivselt päringutele ning kõrvaldada tekkivaid probleeme.

24/7 intsidentide registreerimine Intsidentide ööpäevaringse registreerimise võimalus telefoni, e-maili või Iseteeninduse veebiliidese kaudu.

Monitooring ja teated Teie IT-infrastruktuuri sõlmed ja teenused jäävad meie pideva järelevalve alla, andes automaatteavituste võimaluse.

IT-infrastruktuuri profülaktika Sõltumata tekkivate probleemide arvust teostame regulaarselt profülaktilisi töid, et tagada IT-süsteemide tõrgeteta toimimine

Aruandlus tehtud töö kohta  Iseteeninduse kaudu on alati kättesaadav kogu info teostatud tööde ja nende lahendamisele kulunud aja kohta.

IT-auditeerimine Uute klientide puhul selgitame kõigepealt välja ettevõtte IT-infrastruktuuri vastavuse turvalisuse ja tõrketaluvuse normidele, hindame äririske ning anname soovitusi optimeerimiseks.

IT-tugiteenuse paketid

Lähtuvalt Teie ettevõtte IT-süsteemi tõrgeteta toimimise kriitilisusest, pakume erinevaid võimalusi – alustades tunnitasust ja vajaduspõhistest väljakutsetest, kuni kokkulepitud teenustasemega (SLA) pakettideni, kus igale teenustasemele vastab garanteeritud aeg, mille jooksul reageeritakse kliendi probleemile ja asutakse seda lahendama.

Paketi nimetus

PRONKS

HÕBE

KULD

IT-kaugabi      
IT-tugi kliendi kontoris Tunnitasu    
Välisseadmete hooldus      
Konsultatsioonid      
Intsidentide registreerimine 24х7      
Pöördumiste aruanded      
IT-audit      
IT-profülaktika      
Töökohtade kolimine      
Nutitelefonide ja tahvelarvutite seadistamine      
Asendusseadmed      
Rikete kõrvaldamine peale tööpäeva lõppu Eraldi tellitav Eraldi tellitav  
Rikete kõrvaldamine puhkepäevadel ja riigipühadel Eraldi tellitav Eraldi tellitav Eraldi tellitav
Reservkoopiad ja andmete taastamine Eraldi tellitav Eraldi tellitav Eraldi tellitav

ajalised raamid:

  • Tööaeg: E-R 8.00-18.00, v.a L-P ja riigipühad
  • Tööväline aeg: E-R 18.00-24.00, v.a L-P ja riigipühad
  • Puhkeaeg: E-P 0:00-8:00, sh L-P ja riigipühad

Soovitame läbi arutada ja leida üheskoos Teie  jaoks kõige paremini sobiv IT-teenuste plaan.
 

saada päring